Nettdating utenlanske

Rundt 87–89 prosent bruker i dag bokmål som sitt viktigste skriftspråk, mens resten bruker nynorsk.

Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien.

Etter en nyere klassifisering basert på dagens moderne nordiske språk, utgjør norsk og svensk nordskandinavisk.

Nordskandinavisk utgjør sammen med sørskandinavisk (dansk) fastlandsnordisk, som sammen med øynordisk danner den nordiske undergruppa av germansk.

In addition, Sliwinska has guest starred on the CBS hit series “CSI: NY.” She choreographs all her performances and is known for her teaching skills; helping her celebrity partners always achieve their best.

She and her partner/husband Alec produced an instructional DVD, “Dancing Like the Pros,” and a fitness DVD, “Fitness with the Pros.” For Sliwinska, dancing is a great passion and a way to express herself.

Den mest iørefallande forskjellen er imidlertid at østnorske dialekter har lavtone, mens vest- og nordnorske har høytone, det vil si at et ord som «Bergen» har initial lav tone i øst men høy eller fallende i vest og nord.

Det østnorske dialektområdet kan igjen deles inn i østlandsk og trøndersk.

Norsk rettskrivning ble fra senmiddelalderen delvis erstattet av dansk skriftspråk.Denne klassifiseringa er problematisk fordi den tillegger dialektforskjeller innenfor det fastlandsnordiske dialektkontinuumet større vekt enn skillet mellom tydelig adskilte språk fordi de førstnevnte forskjellene er eldre enn de sistnevnte.Dessuten går noen av skillene mellom vest- og østskandinavisk tvers igjennom det norske språkområdet, og videre har skriftspråket bokmål svært mange østnordiske trekk på grunn av sitt nære slektskap med dansk og kan i sin mest konservative variant sies å være nærmest ren østnordisk.Man skiller mellom to hovedgrupper av dialekter i Norge, østnorsk og vestnorsk.De østnorske dialektene snakkes på Østlandet, i Trøndelag og på Nordmøre; de vestnorske dialektene snakkes i Agder-fylkene, på Vestlandet inkludert Sunnmøre og Romsdal, og i Nord-Norge.

Search for nettdating utenlanske:

nettdating utenlanske-64nettdating utenlanske-53

Hovedkriteriet for skillet er den såkalte jamvektsloven: i østnorske dialekter ble de trykklette endevokalene fra norrønt svekket til e eller fullt bortfall i ord med lange (og dermed mer betonte) rotstavelser, men holdt seg uendret i ord med korte rotstavelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “nettdating utenlanske”